.

Příbalový leták RELENZA – INH PLV DOS 5X4Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku RELENZA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RELENZA naleznete

  • Co je přípravek RELENZA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RELENZA užívat
  • Jak se přípravek RELENZA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RELENZA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RELENZA