.

Příbalový leták RELPAX 80 MG – POR TBL FLM 2X80MG-ACL

Při užití léčivého přípravku RELPAX 80 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RELPAX 80 MG naleznete

  • Co je přípravek RELPAX 80 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RELPAX 80 MG užívat
  • Jak se přípravek RELPAX 80 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RELPAX 80 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RELPAX 80 MG