.

Příbalový leták RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ – INH PLV DOS 1X14 Dďż˝VEK

Při užití léčivého přípravku RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ naleznete

  • Co je přípravek RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ užívat
  • Jak se přípravek RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMďż˝/22 MIKROGRAMďż˝