.

Příbalový leták REMESTYP 0.2 – INJ SOL 5X2ML/0.2MG

Při užití léčivého přípravku REMESTYP 0.2 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REMESTYP 0.2 naleznete

  • Co je přípravek REMESTYP 0.2 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REMESTYP 0.2 užívat
  • Jak se přípravek REMESTYP 0.2 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REMESTYP 0.2 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REMESTYP 0.2