.

Příbalový leták REMICADE 100 MG – INF PLV CSL 3X100MG

Při užití léčivého přípravku REMICADE 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REMICADE 100 MG naleznete

  • Co je přípravek REMICADE 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REMICADE 100 MG užívat
  • Jak se přípravek REMICADE 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REMICADE 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REMICADE 100 MG