.

Příbalový leták REMIFENTANIL KABI 1 MG – INJ+INF PLV SOL 5X1MG

Při užití léčivého přípravku REMIFENTANIL KABI 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REMIFENTANIL KABI 1 MG naleznete

  • Co je přípravek REMIFENTANIL KABI 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REMIFENTANIL KABI 1 MG užívat
  • Jak se přípravek REMIFENTANIL KABI 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REMIFENTANIL KABI 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REMIFENTANIL KABI 1 MG