.

Příbalový leták REMOVAB 10 MCG – INF CNC SOL 10RG/0.1ML

Při užití léčivého přípravku REMOVAB 10 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REMOVAB 10 MCG naleznete

  • Co je přípravek REMOVAB 10 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REMOVAB 10 MCG užívat
  • Jak se přípravek REMOVAB 10 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REMOVAB 10 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REMOVAB 10 MCG