.

Příbalový leták REMOVAB 50 MCG – INF CNC SOL 50RG/0.5ML

Při užití léčivého přípravku REMOVAB 50 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REMOVAB 50 MCG naleznete

  • Co je přípravek REMOVAB 50 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REMOVAB 50 MCG užívat
  • Jak se přípravek REMOVAB 50 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REMOVAB 50 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REMOVAB 50 MCG