.

Příbalový leták RENAGEL 400 MG – POR TBL FLM 360X400MG

Při užití léčivého přípravku RENAGEL 400 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENAGEL 400 MG naleznete

  • Co je přípravek RENAGEL 400 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENAGEL 400 MG užívat
  • Jak se přípravek RENAGEL 400 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENAGEL 400 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENAGEL 400 MG