.

Příbalový leták RENAGEL 800 MG – POR TBL FLM 100X800MG

Při užití léčivého přípravku RENAGEL 800 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENAGEL 800 MG naleznete

  • Co je přípravek RENAGEL 800 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENAGEL 800 MG užívat
  • Jak se přípravek RENAGEL 800 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENAGEL 800 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENAGEL 800 MG