.

Příbalový leták RENEOS 1 MG – POR TBL NOB 30X1MG I

Při užití léčivého přípravku RENEOS 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENEOS 1 MG naleznete

  • Co je přípravek RENEOS 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENEOS 1 MG užívat
  • Jak se přípravek RENEOS 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENEOS 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENEOS 1 MG