.

Příbalový leták RENNIE ICE – POR TBL MND 24

Při užití léčivého přípravku RENNIE ICE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENNIE ICE naleznete

  • Co je přípravek RENNIE ICE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENNIE ICE užívat
  • Jak se přípravek RENNIE ICE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENNIE ICE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENNIE ICE