.

Příbalový leták RENNIE – POR TBL MND 24

Při užití léčivého přípravku RENNIE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENNIE naleznete

  • Co je přípravek RENNIE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENNIE užívat
  • Jak se přípravek RENNIE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENNIE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENNIE