.

Příbalový leták RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU – POR TBL MND 60

Při užití léčivého přípravku RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU naleznete

  • Co je přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU užívat
  • Jak se přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU