.

Příbalový leták RENVELA 1.6 GM – POR SUS 60X1.6GM

Při užití léčivého přípravku RENVELA 1.6 GM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENVELA 1.6 GM naleznete

  • Co je přípravek RENVELA 1.6 GM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENVELA 1.6 GM užívat
  • Jak se přípravek RENVELA 1.6 GM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENVELA 1.6 GM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENVELA 1.6 GM