.

Příbalový leták RENVELA 2.4 GM – POR SUS 60X2.4GM

Při užití léčivého přípravku RENVELA 2.4 GM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENVELA 2.4 GM naleznete

  • Co je přípravek RENVELA 2.4 GM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENVELA 2.4 GM užívat
  • Jak se přípravek RENVELA 2.4 GM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENVELA 2.4 GM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENVELA 2.4 GM