.

Příbalový leták RENVELA 800 MG – POR TBL FLM 30X800MG

Při užití léčivého přípravku RENVELA 800 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RENVELA 800 MG naleznete

  • Co je přípravek RENVELA 800 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RENVELA 800 MG užívat
  • Jak se přípravek RENVELA 800 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RENVELA 800 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RENVELA 800 MG