.

Příbalový leták REPAGLINID TEVA 1 MG – POR TBL NOB 90X1MG

Při užití léčivého přípravku REPAGLINID TEVA 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPAGLINID TEVA 1 MG naleznete

  • Co je přípravek REPAGLINID TEVA 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPAGLINID TEVA 1 MG užívat
  • Jak se přípravek REPAGLINID TEVA 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPAGLINID TEVA 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPAGLINID TEVA 1 MG