.

Příbalový leták REPAGLINIDE KRKA 2 MG – POR TBL NOB 270X2MG

Při užití léčivého přípravku REPAGLINIDE KRKA 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPAGLINIDE KRKA 2 MG naleznete

  • Co je přípravek REPAGLINIDE KRKA 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPAGLINIDE KRKA 2 MG užívat
  • Jak se přípravek REPAGLINIDE KRKA 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPAGLINIDE KRKA 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPAGLINIDE KRKA 2 MG