.

Příbalový leták REPARIL- DRAGďż˝ES – POR TBL OBD 40X20MG

Při užití léčivého přípravku REPARIL- DRAGďż˝ES si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPARIL- DRAGďż˝ES naleznete

  • Co je přípravek REPARIL- DRAGďż˝ES a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPARIL- DRAGďż˝ES užívat
  • Jak se přípravek REPARIL- DRAGďż˝ES užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPARIL- DRAGďż˝ES uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPARIL- DRAGďż˝ES