.

Příbalový leták REPARIL – GEL N – DRM GEL 1X40GM III

Při užití léčivého přípravku REPARIL – GEL N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPARIL – GEL N naleznete

  • Co je přípravek REPARIL – GEL N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPARIL – GEL N užívat
  • Jak se přípravek REPARIL – GEL N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPARIL – GEL N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPARIL – GEL N