.

Příbalový leták REPITEND 100 MG/ML – POR SOL 1X150ML/15GM+1ML ST

Při užití léčivého přípravku REPITEND 100 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPITEND 100 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek REPITEND 100 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPITEND 100 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek REPITEND 100 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPITEND 100 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPITEND 100 MG/ML