.

Příbalový leták REPITEND 750 MG – POR TBL FLM 10X750MG

Při užití léčivého přípravku REPITEND 750 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPITEND 750 MG naleznete

  • Co je přípravek REPITEND 750 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPITEND 750 MG užívat
  • Jak se přípravek REPITEND 750 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPITEND 750 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPITEND 750 MG