.

Příbalový leták REPSO 20 MG – POR TBL FLM 30X20MG

Při užití léčivého přípravku REPSO 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REPSO 20 MG naleznete

  • Co je přípravek REPSO 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REPSO 20 MG užívat
  • Jak se přípravek REPSO 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REPSO 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REPSO 20 MG