.

Příbalový leták REQUIP-MODUTAB 2 MG – POR TBL PRO 84X2MG

Při užití léčivého přípravku REQUIP-MODUTAB 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REQUIP-MODUTAB 2 MG naleznete

  • Co je přípravek REQUIP-MODUTAB 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REQUIP-MODUTAB 2 MG užívat
  • Jak se přípravek REQUIP-MODUTAB 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REQUIP-MODUTAB 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REQUIP-MODUTAB 2 MG