.

Příbalový leták RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE – POR+RCT PLV SUS 1X500GM

Při užití léčivého přípravku RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE naleznete

  • Co je přípravek RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE užívat
  • Jak se přípravek RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESICAL PRJEK PRO P��PRAVU PERORďż˝LNďż˝ NEBO REKTďż˝LNďż˝ SUSPENZE