.

Příbalový leták RESOLOR 1 MG – POR TBL FLM 14X1MG

Při užití léčivého přípravku RESOLOR 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOLOR 1 MG naleznete

  • Co je přípravek RESOLOR 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOLOR 1 MG užívat
  • Jak se přípravek RESOLOR 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOLOR 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOLOR 1 MG