.

Příbalový leták RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY – POR SOL 4X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE 2.0 KCAL FIBRE LESNďż˝ PLODY