.

Příbalový leták RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ – POR SOL 4X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE 2.0 KCAL VANILKOVďż˝