.

Příbalový leták RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA – POR SOL 4X125ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ BROSKEV – VANILKA