.

Příbalový leták RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA – POR SOL 4X125ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE 2.5 COMPACT P��CHUďż˝ ďż˝ERNďż˝ RYBďż˝Z – MALINA