.

Příbalový leták RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO – POR SOL 4X125ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE 2.5 FIBRE COMPACT P��CHUďż˝ CAPPUCCINO