.

Příbalový leták RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ – POR SOL 1X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE ENERGY DRINK Kďż˝VOVďż˝