.

Příbalový leták RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA – POR SOL 3X125GM

Při užití léčivého přípravku RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – JAHODA