.

Příbalový leták RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO – POR SOL 3X125GM

Při užití léčivého přípravku RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE ENERGY FRUIT JABLKO