.

Příbalový leták RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY – POR SOL 4X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE PROTEIN DRINK LESNďż˝ PLODY