.

Příbalový leták RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ – POR SOL 4X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE PROTEIN DRINK MERUďż˝KOVďż˝