.

Příbalový leták RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML – POR SOL 1X200ML

Při užití léčivého přípravku RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE PROTEIN JAHODOVďż˝ 1X200 ML