.

Příbalový leták RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM – POR PLV 1X125GM

Při užití léčivého přípravku RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM naleznete

  • Co je přípravek RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM užívat
  • Jak se přípravek RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1X125GM