.

Příbalový leták RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU – POR SOL 4X125ML

Při užití léčivého přípravku RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU naleznete

  • Co je přípravek RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU užívat
  • Jak se přípravek RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RESPIFOR S P��CHUTďż˝ VANILKOVOU