.

Příbalový leták RETACRIT 1000 IU/0.3 ML – INJ SOL 6X0.3ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 1000 IU/0.3 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 1000 IU/0.3 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 1000 IU/0.3 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 1000 IU/0.3 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 1000 IU/0.3 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 1000 IU/0.3 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 1000 IU/0.3 ML