.

Příbalový leták RETACRIT 10000 IU/1 ML – INJ SOL 6X1ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 10000 IU/1 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 10000 IU/1 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 10000 IU/1 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 10000 IU/1 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 10000 IU/1 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 10000 IU/1 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 10000 IU/1 ML