.

Příbalový leták RETACRIT 20000 IU/0.5 ML – INJ SOL 6X0.5ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 20000 IU/0.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 20000 IU/0.5 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 20000 IU/0.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 20000 IU/0.5 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 20000 IU/0.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 20000 IU/0.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 20000 IU/0.5 ML