.

Příbalový leták RETACRIT 30000 IU/0.75 ML – INJ SOL 1X0.75ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 30000 IU/0.75 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 30000 IU/0.75 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 30000 IU/0.75 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 30000 IU/0.75 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 30000 IU/0.75 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 30000 IU/0.75 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 30000 IU/0.75 ML