.

Příbalový leták RETACRIT 4000 IU/0.4 ML – INJ SOL 1X0.4ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 4000 IU/0.4 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 4000 IU/0.4 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 4000 IU/0.4 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 4000 IU/0.4 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 4000 IU/0.4 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 4000 IU/0.4 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 4000 IU/0.4 ML