.

Příbalový leták RETACRIT 6000 IU/0.6 ML – INJ SOL 6X0.6ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 6000 IU/0.6 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 6000 IU/0.6 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 6000 IU/0.6 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 6000 IU/0.6 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 6000 IU/0.6 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 6000 IU/0.6 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 6000 IU/0.6 ML