.

Příbalový leták RETACRIT 8000 IU/0.8 ML – INJ SOL 1X0.8ML

Při užití léčivého přípravku RETACRIT 8000 IU/0.8 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETACRIT 8000 IU/0.8 ML naleznete

  • Co je přípravek RETACRIT 8000 IU/0.8 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETACRIT 8000 IU/0.8 ML užívat
  • Jak se přípravek RETACRIT 8000 IU/0.8 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETACRIT 8000 IU/0.8 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETACRIT 8000 IU/0.8 ML