.

Příbalový leták RETARPEN 2.4 M.U.I. – INJ PLV SUS 1+1

Při užití léčivého přípravku RETARPEN 2.4 M.U.I. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETARPEN 2.4 M.U.I. naleznete

  • Co je přípravek RETARPEN 2.4 M.U.I. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETARPEN 2.4 M.U.I. užívat
  • Jak se přípravek RETARPEN 2.4 M.U.I. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETARPEN 2.4 M.U.I. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETARPEN 2.4 M.U.I.