.

Příbalový leták RETIN-A 0.05 – DRM CRM 1X30GM

Při užití léčivého přípravku RETIN-A 0.05 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETIN-A 0.05 naleznete

  • Co je přípravek RETIN-A 0.05 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETIN-A 0.05 užívat
  • Jak se přípravek RETIN-A 0.05 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETIN-A 0.05 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETIN-A 0.05