.

Příbalový leták RETROVIR 100 – POR CPS DUR 100X100MG SKLO

Při užití léčivého přípravku RETROVIR 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETROVIR 100 naleznete

  • Co je přípravek RETROVIR 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETROVIR 100 užívat
  • Jak se přípravek RETROVIR 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETROVIR 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETROVIR 100